Naše společnost se zabývá především výrobou reklamních a propagačních předmětů dle individuálního přání zákazníka. Dále se zabýváme zprostředkováním veškerých druhů propagace (billboardy, bannery, plakáty, samolepky, aj.) ve spolupráci s dlouholetými externími obchodními partnery.

 

 Reklama je daňově uznatelným výdajem, snižuje základ. Zákon nestanoví maximální limit nákladů vynaložených na reklamu.

Do reklamy spadají i reklamní předměty, jejichž daňovou uznatelnost řeší § 25 zákona o daních z příjmů.